OuderschapsplanVerdelen VermogenAlimentatiePensioenOverlijdenVerzekeringenAfspraken GeschillenConvenantIndienen bij RechtbankBelastingaangifte

Verzekeringen

Op basis van de verzekeringen die op jullie beider naam staan, zullen we gezamenlijk vaststellen wie welke verzekering overneemt. Met name levensverzekeringen, lijfrentes en gouden handdrukken zullen in relatie tot pensioenvoorzieningen worden beschouwd.