OuderschapsplanVerdelen VermogenAlimentatiePensioenOverlijdenVerzekeringenAfspraken GeschillenConvenantIndienen bij RechtbankBelastingaangifte

Afdekken risico op overlijden

Ook al gaan partners uit elkaar, vaak resteert met name naar de eventuele kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijdse financiële afhankelijkheid. Ik zal met jullie de verschillende scenario’s doornemen die in de toekomst aan de orde kunnen zijn, en samen met jullie vaststellen of sprake is van onacceptabele (financiële) risico’s die afgedekt moeten worden. Ook zullen we stilstaan bij wat er met de kinderen gebeurt, mocht een van de partners overlijden. Wat betekent dat o.m. voor het erfrecht? Hoe verhoudt zich dat tot eventuele nieuwe partners? Allemaal zaken waar we bij stil zullen staan.