OuderschapsplanVerdelen VermogenAlimentatiePensioenOverlijdenVerzekeringenAfspraken GeschillenConvenantIndienen bij RechtbankBelastingaangifte

Verdelen bezittingen

Bij het verdelen van de bezittingen zullen we o.m. aandacht besteden aan de huisraad: wie neemt wat over, wie is genoodzaakt nieuwe spullen aan te schaffen, en wat is een rechtvaardige compensatie daarvoor. Naast huisraad is vaak sprake van voertuigen. Wie is bereid welk voertuig over te nemen. Misschien moet er wat verkocht worden? Dat geldt ook voor andere kostbare bezittingen zoals een caravan of boot.

Verdelen vermogen

Naast bezittingen kan sprake zijn van vermogensbestanddelen die wel of niet verdeeld moeten worden. Is er ooit geërfd met of zonder een uitsluitingsclausule, zijn er vermogensproducten zoals lijfrenteverzekeringen die verdeeld moeten worden? Ik zal jullie vermogenssituatie in kaart brengen en de wettelijke kaders voor verdeling aangeven, rekening houdend met eventuele huwelijkse voorwaarden. Binnen die kaders kunnen jullie dan keuzes maken hoe zaken evenwichtig worden verdeeld.

Verdelen woonhuis

Het huis is een belangrijk aandachtspunt in deze stap. Afhankelijk van jullie wensen (een van jullie koopt de ander uit, of jullie verkopen het huis) zal ik in kaart brengen wat de opties en mogelijke consequenties zijn t.a.v. de verdeling van eventuele overwaarde / restschuld. Ook ten aanzien van de bestaande hypotheek zal ik in kaart brengen wat de opties zijn en wat de consequenties in relatie tot het van toepassing zijnde fiscale regime en type hypotheekproduct. Allemaal zaken die zullen bepalen wat de woonlasten van de in het huis achterblijvende partner zullen worden, en met welke zaken de vertrekkende partner rekening moet houden bij de eventuele aanschaf van een andere woning.