OuderschapsplanVerdelen VermogenAlimentatiePensioenOverlijdenVerzekeringenAfspraken GeschillenConvenantIndienen bij RechtbankBelastingaangifte

Indienen verzoek tot scheiding bij de rechtbank

Een gelieerde advocaat zal jullie verzoek tot echtscheiding begeleid door het convenant indienen bij de rechtbank.

Als jullie het met elkaar eens zijn volgt geen zitting bij de rechter, de rechter neemt dan een beslissing op basis van het verzoekschrift. Jullie ontvangen beiden via de advocaat de beschikking van de rechter. De advocaat regelt de procesgang en betaling van griffie.

Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie destijds getrouwd zijn. De advocaat zal er voor zorgdragen dat er aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een verzoek wordt gedaan om de beschikking in te schrijven, begeleid door een akte van berusting (anders moet de beroepsperiode afgewacht worden).

Binnen enkele weken na jullie verzoek tot echtscheiding is jullie huwelijk formeel ontbonden.