OuderschapsplanVerdelen VermogenAlimentatiePensioenOverlijdenVerzekeringenAfspraken GeschillenConvenantIndienen bij RechtbankBelastingaangifte

Kinderalimentatie

Eerst berekenen we de kinderalimenatie.  Conform de regels en toepassing van de tabellen van het NIBUD zal ik een eerste pro forma berekening maken. Daar zullen we een redelijkheidstoetsing overheen leggen die recht doet aan jullie specifieke situatie. Zodat er een afspraak tot stand komt waar jullie beiden achter kunnen staan. Ik zal borgen dat deze afspraak past binnen de kaders die de wetgever stelt.

Partner alimentatie

Daarna zal ik  - indien van toepassing - de berekening van de partneralimentatie opstellen. Ook hiervoor zal ik me in eerste aanleg baseren op de door de overheid aangegeven richtlijnen. De vrijheidsgraden om hiervan af te wijken zijn groter dan bij kinderalimentatie. Ook de afspraak omtrent partneralimentatie moet recht doen aan jullie specifieke situatie.

Voor de kinder- en partneralimentatie zal ik met jullie verschillende mogelijke toekomstscenario’s doornemen om te toetsen of de gemaakte afspraken toekomstvast zijn.