OuderschapsplanVerdelen VermogenAlimentatiePensioenOverlijdenVerzekeringenAfspraken GeschillenConvenantIndienen bij RechtbankBelastingaangifte

Vastleggen afspraken in convenant

Alle afspraken die we hebben gemaakt leg ik vast in een convenant, eventueel begeleid door een ouderschapsplan. Uiteraard zullen we alle afspraken nog eens goed nalopen. Als alles akkoord is, is het convenant definitief en klaar om ingediend te worden.