OuderschapsplanVerdelen VermogenAlimentatiePensioenOverlijdenVerzekeringenAfspraken GeschillenConvenantIndienen bij RechtbankBelastingaangifte

Opstellen ouderschapsplan

In het ouderschapsplan wordt vastgelegd waar de kinderen verblijven, hoe de vakanties worden verdeeld, wie verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg etc. Maar ook hoe informatie over de kinderen tussen de ouders uitgewisseld wordt, en hoe het gezamenlijk gezag vorm wordt gegeven.

Het is van belang afspraken te maken waar jullie beiden achter staan en op terug kunnen vallen. Een snel in elkaar gezet ouderschapsplan kan in de toekomst de basis zijn voor veel misverstanden en daaruit voortvloeiende ergernissen tot en met een vechtscheiding aan toe. Vage of onduidelijke afspraken kunnen ook misbruikt worden in het licht van andere slepende conflicten. We zullen het ouderschapsplan goed doorlopen, daarbij zal ik voorbeeld situaties met jullie doornemen om te toetsen of de door jullie gemaakte afspraken toekomstvast zijn.