Case september 2020

De casus is gebaseerd op een uitspraak van de rechter, de namen en situatieschets zijn fictief. De relatie tussen Bart en Elise komt na een aantal mooie jaren onder druk te staan, en in 2005 besluit Bart ergens anders te gaan wonen. Elise gaat zo gebukt onder de situatie dat ze in 2006 haar baan […]

Oplossing case augustus 2020

Uitspraak van de rechter: De rechter (het hof in deze situatie) constateert dat de kinderen deel uitmaken van het gezin van Chantal en haar nieuwe partner. Chantal en haar nieuwe partner hebben voor een langere periode een huurcontract getekend, waaruit af te leiden is dat Chantal en haar nieuwe partner van plan zijn voor langere […]

Case augustus 2020

Albert-Jan en Chantal hebben een luxe leventje. Albert-Jan werkt als zelfstandig adviseur en Chantal heeft een management functie bij de bank. Regelmatig maken ze dure reisjes, en wekelijks gaan ze lekker uit eten. Als Chantal 30 wordt, ontstaat een kinderwens. Aangezien Chantal sneller zwanger wordt dan gedacht en ze heel gelukkig zijn met hun dochtertje […]

Oplossing case juli 2020

Oordeel rechter: het verzoek van Marianne is niet gehonoreerd. De rechter heeft daarvoor de volgende argumenten: Het is duidelijk dat het voor Esther van belang is dat de rust weerkeert. Het is echter de vraag of daarvoor Henk zou moeten verhuizen, zeker gezien het feit dat Henk aangeboden heeft dat Esther bij hem overdag kan […]

Case juli 2020

De spanningen in de relatie tussen Henk en Marianne lopen zo hoog op, dat een scheiding onvermijdelijk lijkt. Na een hevige ruzie besluit Marianne dat het zo niet langer kan, en met haar dochter Esther van 17 jaar verlaat ze de echtelijke woning. Met een koffertje onder de arm trekken Marianne en Esther tijdelijk in […]

Oplossing case juli 2016

Uitspraak van de rechter: De rechter concludeert dat Albert kinderalimentatie moet betalen voor Tim. Albert was niet onderhoudsplichtig als donor. Door de samenwoning en het huwelijk van Albert met Jacqueline is een nieuwe situatie ontstaan. Albert is daardoor biologische ouder mét family life en stiefouder geworden. Albert heeft feitelijk gedurende langere tijd een deel van […]

Case juli 2016

De casus is gebaseerd op een uitspraak van de rechter, de namen en situatieschets zijn fictief. Albert is de buurman van Jacqueline en Karin. Jacqueline en Karin zijn geregistreerd partner, en zouden graag een kindje willen. Albert heeft een goede verstandhouding met beiden en biedt zich aan als zaaddonor. Jacqueline krijgt een prachtige zoon, Tim. […]

Oplossing case juni 2016

Uitspraak van de rechter: De rechter (het hof in deze situatie) concludeert dat het bepalen van de hoofdverblijfplaats van één kind bij de vader met name is ingegeven door financiële en fiscale motieven. Het hof is van oordeel dat een fiscale constructie niet de basis kan vormen voor de bepaling van de hoofdverblijfplaats van één […]

Case juni 2016

De casus is gebaseerd op een uitspraak van de rechter, de namen en situatieschets zijn fictief. Patricia en Gerard zijn getrouwd en hebben 3 kinderen. Na vele gelukkige jaren, raken Patricia en Gerard langzaam op elkaar uitgekeken. In 2012 besluiten ze dat hun huwelijk te beëindigen. Vanwege de financiële voordelen die het biedt om een […]