Uitspraak van de rechter:

De rechter concludeert dat Albert kinderalimentatie moet betalen voor Tim. Albert was niet onderhoudsplichtig als donor. Door de samenwoning en het huwelijk van Albert met Jacqueline is een nieuwe situatie ontstaan. Albert is daardoor biologische ouder mét family life en stiefouder geworden. Albert heeft feitelijk gedurende langere tijd een deel van de zorg, waaronder de financiële zorg, voor Tim op zich genomen. Aldus is hij een verplichting aangegaan die in de gegeven omstandigheden niet eindigt door het eindigen van het huwelijk.