Uitspraak van de rechter:

De rechter (het hof in deze situatie) constateert dat de kinderen deel uitmaken van het gezin van Chantal en haar nieuwe partner. Chantal en haar nieuwe partner hebben voor een langere periode een huurcontract getekend, waaruit af te leiden is dat Chantal en haar nieuwe partner van plan zijn voor langere tijd bij elkaar te blijven. En ook de kinderen van de nieuwe partner maken regelmatig deel uit van het nieuwe samengestelde gezin. Binnen deze gezinssituatie profiteren de kinderen van de hoge mate van welstand die door de nieuwe partner wordt gecreëerd. Het feit dat Chantal en de nieuwe partner niet zijn gehuwd, doet hier niet aan af. Door de samenwoning ontstaat al een zekere aanspraak op onderhoud. In principe heeft de nieuwe partner geen wettelijke onderhoudsverplichting, maar als er sprake is van een family life kan tóch een onderhoudsverplichting voor de kinderen ontstaan.

Echter, uit hetgeen Chantal stelt, is de rechter van oordeel dat op dit moment (nog) niet kan worden aangenomen dat sprake is van family life tussen de nieuwe partner en de kinderen. Indien de samenleving langer voortduurt en meer tekenen van gezinsleven gaat vertonen kan dit anders worden.

Dat betekent dat de nieuwe partner van Chantal na verloop van tijd wel degelijk door Albert-Jan aangesproken kan worden op een onderhoudsverplichting naar de kinderen, ook al zijn Chantal en haar nieuwe partner niet getrouwd/geregistreerd partner!