Albert-Jan en Chantal hebben een luxe leventje. Albert-Jan werkt als zelfstandig adviseur en Chantal heeft een management functie bij de bank. Regelmatig maken ze dure reisjes, en wekelijks gaan ze lekker uit eten. Als Chantal 30 wordt, ontstaat een kinderwens. Aangezien Chantal sneller zwanger wordt dan gedacht en ze heel gelukkig zijn met hun dochtertje Merel, wordt het gezin binnen 3 jaar uitgebreid met Valentijn en Sofie. Drie kinderen valt echter zwaar. Chantal besluit te stoppen met werken, maar ook dat geeft niet de gewenste rust. Uiteindelijk wordt de stress te veel en is een scheiding onvermijdelijk.

Aangezien Chantal op het moment van scheiden geen inkomen meer heeft vraagt ze kinder- en partneralimentatie van Albert-Jan. De verhoudingen tussen Albert-Jan en Chantal zijn echter verslechterd. Ze leggen hun verzoeken voor aan de rechter. Voordat de rechter tot een definitieve uitspraak komt, heeft Chantal al weer een nieuwe liefde gevonden. Het verzoek om partneralimentatie komt daarmee te vervallen, maar het verzoek om kinderalimentatie staat nog steeds. Chantal is geen goedkope vrouw, en de drie kinderen zijn veel luxe gewend. Chantal stelt dat er tenminste € 3.500 per maand nodig is om in de behoefte van de 3 kinderen te voorzien.

Albert-Jan vindt dat de behoefte van de kinderen veel te hoog is ingeschat door Chantal, en vraagt de rechter te besluiten tot een lagere kinderalimentatie.

Albert-Jan stelt het volgende:

  • De door Chantal aangegeven behoefte van de kinderen is veel te hoog, en wordt ingegeven door het luxe levenspatroon dat Chantal met haar nieuwe partner heeft.
  • Chantal heeft met haar nieuwe partner een nieuwe gezinssituatie gecreëerd. Ze hebben samen een nieuw huis gehuurd voor een langere periode. De nieuwe partner van Chantal draagt regelmatig bij in de kosten van de kinderen. Zo heeft de nieuwe partner aan alle drie de kinderen een laptop cadeau gegeven.
  • Albert-Jan stelt dat de kinderen aangeven een ‘rich life’ bij Chantal hebben en een ‘poor life’ bij hem. Bij Chantal kan financieel gezien alles in tegenstelling tot bij Albert-Jan.
  • Albert-Jan is van mening dat de kinderalimentatie kan worden verlaagd, nu de nieuwe partner van Chantal bijdraagt in de kosten van de kinderen.

Chantal stelt het volgende:

  • Gedurende hun huwelijk waren Albert-Jan en Chantal al een luxe leventje gewend. De kinderen hebben er recht op dat zij die luxe voort kunnen zetten.
  • Chantal stelt dat de nieuwe partner wel wat betaalt voor de kinderen, maar dat zij en haar partner de afspraak hebben dat ieder verantwoordelijk is voor de eigen kinderen. Het is vooral de familie van Chantal die bijdraagt in de kosten van de kinderen en niet de nieuwe partner.

Hoe oordeelt de rechter, kan de kinderalimentatie worden verlaagd omdat de nieuwe partner van Chantal bijdraagt in de kosten van de kinderen?