De spanningen in de relatie tussen Henk en Marianne lopen zo hoog op, dat een scheiding onvermijdelijk lijkt. Na een hevige ruzie besluit Marianne dat het zo niet langer kan, en met haar dochter Esther van 17 jaar verlaat ze de echtelijke woning. Met een koffertje onder de arm trekken Marianne en Esther tijdelijk in bij haar vader. Hoewel de vader van Marianne al op leeftijd is, neemt hij zijn dochter en kleindochter met liefde op in zijn kleine woning. Henk heeft een periode van werkeloosheid achter zich liggen, en is net begonnen aan een nieuwe baan. Geen vaste baan, maar een jaarcontract. Deze scheidingsproblemen kan hij er eigenlijk niet bij hebben. Hij is in de gezamenlijke woning achtergebleven. Met zijn nieuwe baan verdient Henk €2.300 nettto per maand, en Marianne verdient €2.200 netto per maand.
Aangezien Marianne vindt dat zij en haar dochter eigenlijk in de echtelijke woning zouden moeten mogen wonen, verzoekt Marianne via de rechter middels een voorlopige voorziening het exclusieve gebruik van de echtelijke woning. Dat impliceert dat zij de rechter verzoekt Henk op te dragen per direct de woning te verlaten.

Een voorlopige voorziening is bedoeld om afspraken vast te leggen voor de periode totdat de scheiding definitief geregeld is. In een voorlopige voorziening worden afspraken gemaakt over wie waar woont, en hoeveel alimentatie betaald moet worden. Voorlopige voorzieningen worden via een speciale (korte) procedure vastgesteld, omdat die meestal snel in moeten gaan. In de casus gaat het om een voorlopige voorziening voor het exclusieve gebruik van de echtelijke woning. De uitspraak betreft dus de periode totdat de scheiding definitief geregeld is. In het convenant kan van de voorlopige voorziening afgeweken worden.

Marianne stelt het volgende:

  • De inwoning bij de vader van Marianne is tijdelijk. Opa is al oud en de woning is te klein voor Marianne en Esther.
  • Esther zit in het eindexamenjaar van de middelbare school. Voor haar is het van belang zich in haar vertrouwde omgeving voor te kunnen bereiden.
  • Marianne geeft aan dat Esther en Henk niet goed door één deur kunnen. Er is te veel gebeurd in de laatste maanden, dus is het van belang dat Esther bij Marianne verblijft om haar rust en veiligheid te hervinden.

Henk voert als verweer

  • Henk heeft niet genoeg geld om naast een deel van de lasten van de echtelijke woning, ook een eigen woonruimte te bekostigen.
  • Henk erkent het belang van het examen voor Esther, maar stelt ter discussie dat hij niet goed met zijn dochter door één deur zou kunnen. In de optiek van Henk is dat een argument dat Marianne aandikt om hem in een kwaad daglicht te stellen. Henk biedt aan dat Esther bij hem overdag in de echtelijke woning kan komen studeren.
  • Verder biedt Henk aan dat hij in plaats van Marianne tijdelijk bij de vader van Marianne gaat wonen.

Wat oordeelt de rechter?

De oplossing van deze case wordt in de eerste week van de volgende maand bekend gemaakt.