Aanpak

Als je samen gaat scheiden, maak je afspraken waar je samen achter staat. Dat laat je niet over aan een rechter. Daarvoor zijn jullie beiden bereid concessies te doen en zaken constructief af te wikkelen, zodat ieder zich zo snel mogelijk op zijn eigen toekomst kan richten.

Helaas is het niet altijd mogelijk om samen je scheiding te regelen. In dat geval kan ik een van beiden bijstaan. Ook in die situatie zullen we blijven zoeken naar het optimum voor beiden omdat dat de beste basis is voor de toekomst.

Tenslotte kan het zijn dat je reeds gescheiden bent, en er wijzigingen zijn opgetreden waardoor de gemaakte afspraken niet meer aansluiten. Dan kan ik je bijstaan bijvoorbeeld met nieuwe alimentatieberekeningen.

De aanpak die ik bied, is gestoeld op de uitgangspunten van het RFEA (Register Financieel Echtscheiding Adviseur). Het is best complex om te bepalen wat voor adviseur je in wil schakelen bij je scheiding. 

Misschien overweeg je je scheiding zelf te regelen. Dan is het goed van te voren in te schatten of je voldoende thuis bent in de materie. De belastingdienst heeft een overzichtelijke site: belastingdienst-scheiden waarin de fiscale gevolgen van een scheiding worden geschetst. Dat geeft een goed beeld van de zaken die geregeld moeten worden.

Als ik een scheiding begeleid, volg ik een stappenplan zodat duidelijk zichtbaar is wat we al hebben gedaan, en welke afspraken we nog moeten maken. Dan weten we zeker dat we alles goed geregeld hebben.

Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

 
Stappenplan